Lykiltölur

Lykiltölur N1 færir þér upplýsingar og myndræna framsetningu úr ársreikningi.

EBITDA

3.535 m.kr.

Eiginfjárhlutfall

49,9%

Handbært fé

2.800 m.kr

Veltuhraði birgða

7,62

EBITDA/framlegð

31,2%

Arðsemi eigin fjár

16,1%

EBITDA & EBITDA/Framlegð

Arðsemi bundins fjármagns (ROCE)

Veltuhraði birgða

Eigið fé

Skuldsetning

Eldsneytissala

Rekstur 2017 2016 2015 2014 2013 Vörusala 34.608.441 33.767.896 49.018.433 56.960.198 58.122.174 Framlegð 11.340.145 11.201.358 10.168.519 9.604.720 9.127.391 EBITDA 3.535.365 3.624.845 3.011.848 2.668.349 1.783.336 EBIT 2.528.476 4.175.249 2.295.309 1.921.153 1.067.297 Heildar afkoma ársins 1.989.828 7.177.407 1.815.020 1.616.735 637.906
Efnahagur 2017 2016 2015 2014 2013 Fastafjármunir 19.131.703 17.854.234 11.175.996 11.201.768 11.806.009 Veltufjármunir 8.524.714 7.768.027 7.608.835 11.588.542 14.992.372 Eignir samtals 27.656.418 25.622.261 18.784.831 22.790.310 26.798.381 Eigið fé 13.811.779 12.571.949 7.731.070 11.258.949 15.151.842 Langtímaskuldir 9.484.715 8.150.379 6.814.600 6.712.763 6.867.128 Skammtímaskuldir 4.359.923 4.899.933 4.239.161 4.818.598 4.779.411 Skuldir samtals 13.844.638 13.050.312 11.053.761 11.531.361 11.646.539 Nettó vaxtaberandi skuldir 5.238.052 4.775.301 3.971.750 2.025.309 990.089
Sjóðstreymi 2017 2016 2015 2014 2013 Handbært fé frá rekstri 2.375.790 3.478.115 4.250.391 3.958.547 4.553.689 Fjárfestingarhreyfingar -2.268.133 -991.741 -471.955 937.865 490.887 Fjármögnunarhreyfingar 392.601 -2.697.916 -5.968.636 -6.327.368 -1.521.657 Hækkun (lækkun) á handbæru fé 500.258 -211.542 -2.190.200 -1.430.956 3.522.919 Gengismunur af handbæru fé 33.390 5.605 33.472 40.642 -11.010 Handbært fé í lok tímabils 2.800.082 2.266.434 2.472.372 4.629.100 6.019.414
Aðrar lykiltölur 2017 2016 2015 2014 2013 Eldsneyti - seldir lítrar án flugeldsneytis 225.000 234.497 255.838 233.361 224.010 Eldsneyti - seldir lítrar bensín 57.848 60.827 57.793 55.877 55.596 Eldsneyti - velta 23.285.448 22.773.136 38.701.718 46.792.675 46.755.706 Aðrar vörur - velta 11.322.993 10.994.760 10.316.715 10.167.523 11.366.468 Framlegð í % 32,8% 33,2% 20,7% 16,9% 15,7% Laun og annar starfsmannakostnaður/framlegð 40,2% 37,8% 38,2% 39,9% 41,5% Kostnaður/framlegð 72,7% 70,9% 74,2% 77,4% 84,5% EBITDA vöxtur * -2,5% 20,4% 12,9% 49,6% -32,7% EBITDA framlegð 31,2% 32,4% 29,6% 27,8% 19,5% Veltuhraði birgða 7,6 8,0 12,0 12,1 9,4 Eldsneyti 9,8 11,3 17,2 16,3 12,0 Aðrar vörur 4,7 4,4 4,4 4,3 4,1 Biðtími birgða í dögum (DIO) 48 46 30 30 39 Biðtími krafna í dögum (DSO) 29,8 29 25 25 26 Eiginfjárhlutfall 49,9% 49,1% 41,2% 49,4% 56,5% Arðsemi eigin fjár 16,1% 39,2% 19,9% 11,9% 4,5% Arðsemi bundins fjármagns (ROCE) * 12,7% 29,8% 15,4% 10,0% 5,1% Veltufjárhlutfall 2,0 1,6 1,8 2,4 3,1 Lausafjárhlutfall 1,3 1,0 1,2 1,8 2,2 Nettó vaxtaberandi skuldir**/EBITDA * 1,4 1,1 1,1 0,6 1,7 Innra virði hlutafjár 55,2 50,3 22,1 16,1 15,2 Hagnaður á hlut 8,3 9,7 3,4 1,7 0,7 Fjárfestingar -2.525.409 -1.200.724 -536.497 -444.545 -1.474.536 Starfsmannafjöldi að meðaltali í heilsársstörfum 545 532 521 560 600 Stöðugildi í árslok umreiknuð í heilsársstörf 507 502 490 454 489